Otsus: Loa andmine Tartu linnale kuuluvate kinnisasjade võõrandamiseks

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Otsus
Teema: Loa andmine Tartu linnale kuuluvate kinnisasjade võõrandamiseks
Reg. number: 194
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 12.09.2019
Jõustumise kp: 13.09.2019
Eelnõu: Loa andmine Tartu linnale kuuluvate kinnisasjade võõrandamiseks
Failid: LVKO2019091200194.bdoc ( 14 kb )