Määrus: Tartu Linnavolikogu 13. märtsi 2016. a määruse nr 107 "Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel" muutmine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Tartu Linnavolikogu 13. märtsi 2016. a määruse nr 107 "Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel" muutmine
Reg. number: 77
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 12.09.2019
Jõustumise kp: 01.10.2019
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Seosed: Muudab Tartu Linnavolikogu 17.03.2016 määrust nr 107 ()
Eelnõu: Tartu Linnavolikogu 13. märtsi 2016. a määruse nr 107 "Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel" muutmine
Failid: LVKM2019091200077.bdoc ( 14 kb )