Otsus: Loa andmine Tartu linna haljasalade hoolduse riigihanke korraldamiseks

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Otsus
Teema: Loa andmine Tartu linna haljasalade hoolduse riigihanke korraldamiseks
Reg. number: 192
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 12.09.2019
Jõustumise kp: 13.09.2019
Eelnõu: Loa andmine Tartu linna haljasalade hoolduse riigihanke korraldamiseks
Failid: LVKO2019091200192.bdoc ( 14 kb )