Saabunud kiri: Nõustumine valikukomisjoni kõrvaltingimusega

Asja number: VP-16-0066
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Teema: Nõustumine valikukomisjoni kõrvaltingimusega
Registreeritud: 15.11.2016
Kellele saadetud: Liisi Park
Dokumendi liik: Kiri
Edastamise viis: E-post

Saatja:
Organisatsioon: Innove SA
Saatja kuupäev: 15.11.2016
Saatja number: 3-3.1/5174

Menetlemine:
Seisund: Lõpetatud
Vastutav töötaja: Liisi Park
Vastamise tähtaeg: 15.12.2016
Failid: Hindamisleht.pdf ( 13 kb )
Seotud dokumendid:
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord
Show details for Saabunud kiri:Saabunud kiri:
Hide details for Saabunud kiri:Saabunud kiri:


Tere 3-3.1/8367-2


Tänan Teid kirja eest. Olete oma kinnituses nõustunud vähendama projekti abikõlblikku maksumust 147 309,35 euro võrra, kuid valikukomisjoni kõrvaltingimus puudutas toetuse vähendamist nimetatud summa võrra.
Palun Teil uut kinnituskirja, milles kinnitate, et olete nõus toetuse vähendamisega 147 309,35 euro võrra.

Ootan vastust endisel hiljemalt 17.11.2016.Parimaga

Katrin Idasaar

From: Katrin Idasaar
Sent:
Monday, November 14, 2016 11:46 AM
To:
'Kunnar.Jyrgenson@raad.tartu.ee' <Kunnar.Jyrgenson@raad.tartu.ee>
Cc:
'Liisi.Varik@raad.tartu.ee' <Liisi.Varik@raad.tartu.ee>
Subject:
Valikukomisjoni ettepaneku projektile "Tartu Raatuse Kooli õppehoone rekonstrueerimine"

Lugupeetud ettepaneku esitaja 3-3.1/5174


Vastavalt meetme tegevuse „Põhikoolivõrgu korrastamine“ ettepanekute I vooru hindamistulemustele ning vooru eelarvele on valikukomisjon seadnud Teie projekti osas kõrvaltingimused võimalikuks investeeringute kavasse arvamiseks. Tingimused leiate käesoleva kirja manusest valikukomisjoni hindamislehelt.

Palun andke teada, kas Te nõustute valikukomisjoni ettepanekuga kõrvaltingimuste osas ning andke sellest teada esindusõigusliku isiku poolt allkirjastatud kirjaga e-posti aadressil Katrin.Idasaar@innove.ee hiljemalt 17.11.2016. Vastavalt meetme määrusele koostab hindamistulemuste alusel investeeringute kava eelnõu Vabariigi Valitsusele esitamiseks Haridus- ja Teadusministeerium.LugupidamisegaKatrin Idasaar
Elukestva õppe keskuse vanemkoordinaator
SA Innove
Lõõtsa 4, 11415 Tallinn
73 50 786
Katrin.Idasaar@innove.ee
www.innove.ee
Hindamisleht.pdf