Asi: Tartu Raatuse Kooli õppehoone rekonstrueerimine

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-16-0066
Menetlev üksus: Tartu linnavalitsuse linnakantselei
Vastutav töötaja: Marek Treufeldt
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Tartu Raatuse Kooli õppehoone rekonstrueerimine
Registreeritud: 05.05.2016


Projekt


Lühikokkuvõte


Projekti raames soovitakse rekonstrueerida Tartu Raatuse Kooli õppehoone selliselt, et oleks tagatud õpilasele eakohane, turvaline, positiivselt mõjuv ja arendav õppekeskkond, mis toetaks õpilaste õpihuvi ja õpioskuste, eneserefleksiooni ja kriitilise mõtlemisvõime, teadmiste ja tahteliste omaduste arengut, loovat eneseväljendust ning sotsiaalse ja kultuurilise identiteedi kujunemist.


Eesmärgid


Projekti eesmärgiks on Tartu Koolivõrgu korrastamise jätkamine ning vana õppehoone ümber kujundamine tänapäeva õpikäsitlust toetavaks õppekeskkonnaks.


Tegevused


Tartu Raatuse Kooli õppehoone rekonstrueerimine:
- projekteerimine
- ehitustööd (hoonesisesed + välisterritoorium)
- omanikujärelevalve
- sisustuse kaasajastamine


Tulemused


Projekti tulemusena on astutud edasi samm Tartu linna koolivõrgu korrastamisel. Tartu Raatuse Kooli õppehoone on läbinud värskenduskuuri, mille tulemusena on optimeeritud õppehoone pinnakasutust ning muudetud see tänapäevasele õpikäsitlusele vastavaks õppekeskkonnaks.Maksumus


7 418 526 EUR

Tartu kohustused


819 705 EUR

Toetus


4 644 992 EUR

Kellele taotlus esitatakse


SA Innove

Millise programmi / meetme raames


Koolivõrgu korrastamine

JuhtpartnerPartneridJuht


Marek Treufeldt

Algus- ja lõpptähtaeg


01.02.2017 - 31.08.2018

Osakond


LVO

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord