Saabunud kiri: Ettepanek põhikoolivõrgu korrastamise investeeringute kava koostamiseks

Asja number: VP-16-0066
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Teema: Ettepanek põhikoolivõrgu korrastamise investeeringute kava koostamiseks
Registreeritud: 29.06.2016
Kellele saadetud: Liisi Varik
Dokumendi liik: Kiri
Edastamise viis: E-post

Saatja:
Saatja kuupäev: 29.06.2016
Saatja number: 3-3.1/5475

Menetlemine:
Seisund: Registreeritud
Vastutav töötaja: Liisi Varik
Vastamise tähtaeg: 29.07.2016
Seotud dokumendid:
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord
Dokumendile on juurdepääs piiratud
Juurdepääs: AK
Juurdepääsu piiramise alus: AvTS § 35 lg 2 p 2
Piirangu lõpukuupäev: 28.06.2021