Saabunud kiri: Projekti 2014-2020.1.04.17-0042 järelevalvemenetlus

Asja number: VP-16-0066
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Teema: Projekti 2014-2020.1.04.17-0042 järelevalvemenetlus
Registreeritud: 28.06.2018
Kellele saadetud: Liisi Park
Dokumendi liik: Kiri
Edastamise viis: E-post

Saatja:
Organisatsioon: Innove SA
Saatja kuupäev: 27.06.2018

Menetlemine:
Seisund: Lõpetatud
Vastutav töötaja: Liisi Park
Vastamise tähtaeg: 28.07.2018
Seotud dokumendid:
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord
Show details for Saabunud kiri:Saabunud kiri:
Hide details for Saabunud kiri:Saabunud kiri:


Tere!

Rakendusüksus lõpetab seoses riigihanke nr 182562 "Tartu Raatuse kooli ehitustööd" ehituse töövõtulepingu nr ET 17/75 muudatustööde ja kokkulepetega järelevalvemenetluse. Vaatasime üle esitatud täiendavad selgitused ja materjalid ning lugesime esitatud muudatustööde tabelis RHS § 123 lg 1 p 4 alusel kajastatud tööd põhjendatuks, va muudatustöö nr 28. Seega, hetkel on rakendusüksuse hinnangul RHS § 123 lg 1 punkti 1 alusel teostatud tööde maht 10,06 % ja punkti 4 alusel teostatud tööde maht 2,24 %.

Samas palun täiendavalt selgitada, mis põhjusel vahetati lift madalama kabiini vastu? Palun saata ka ehitushanke aluseks oleva ehitusprojekt või vastav link. Eelnevalt koordinaatorile saadetud lingilt ftp://ftp.raad.tartu.ee/pub/LVO_ET/Tartu_Raatuse_Kooli_EHITUSPROJEKT/ vastav ehitusprojekt ei avane.

Koordinaatorile on edastatud teave, et maksetaotluse menetlust võib jätkata.

Lugupidamisega


Liivika Põder
Järelevalve peaspetsialist
SA Innove
Lõõtsa 4, 11415 Tallinn
735 0783
Liivika.poder@innove.ee
www.innove.ee
From: Liisi Park <Liisi.Park@raad.tartu.ee>
Sent:
Monday, June 25, 2018 11:39 AM
To:
Liivika Põder <Liivika.Poder@innove.ee>
Cc:
Annely Aalde <annely.aalde@innove.ee>; Kair Tammel <Kair.Tammel@innove.ee>
Subject:
RE: projekti nr 2014-2020.1.04.17-0042 järelevalvemenetlus

Tere

Lisasime RHS § 123 lg 1 p 4 alusel tellitud tööde juurde täiendavad selgitused. meie hinnangul on tegu ettenägematute töödega, välja arvatud tahvli värvi muutmine, mis tõepoolest oli tellija soov.


Edastame riigihangete registrile riigihanke lepingu muutmise teate registrile ettenähtud tähtajal st hiljemalt homse päeva jooksul.


Kirjale on lisatud täiendavad materjalid, mida olete palunud.Ühtlasi sooviksime ära märkida, et RHS §123 lg 1 p 1 osas me siiski Teie seisukohti kõikide ridade osas ei jaga, kuid kuna seaduse täpsem tõlgendamine on hetkel veel tegemata ning muudatustööde samaväärsuse hindamise osas nii Euroopa Komisjoni poolt kui Rahandusministeeriumi poolt on pigem tagasihoidlik ning sisaldab seejuures vastakat informatsiooni, ei pea me mõistlikuks oma aega ja energiat selle vaidluse peale kulutada. Seda enam, et hetkel puudub kohtupraktika ning Tartu linn ei soovi olla selle praktika rajaja, kui just otsest tungivat vajadust ei ole.


Arvestades, et hetkel enam võimalikku finantskorrektsiooni ohtu ei ole, siis ehk oleks võimalik paralleelselt viimaste selgitamistega edasi minna ka maksetaotluse menetlusega ning liikuda selles suunas, et maksetaotluse toetuse osa meieni toimetada?


Parimat


Liisi Park

Tartu Linnavalitsus

Välisprojektde teenistus

Tel 7 361 331, 5912 4388


From:
Liivika Põder <Liivika.Poder@innove.ee>
To:
Liisi Park <Liisi.Park@raad.tartu.ee>
Cc:
Annely Aalde <annely.aalde@innove.ee>, Kair Tammel <Kair.Tammel@innove.ee>
Date:
21.06.2018 13:06
Subject:
RE: projekti nr 2014-2020.1.04.17-0042 järelevalvemenetlus
Tere!

Tänan kiire vastuse eest!

Rakendusüksus hindas 15.06.2018 muudatuskokkuleppes kajastatud
RHS §123 lg 1 p 4 alusel teostatud töid ja on seisukohal, et kõik muudatuskokkuleppes märgitud tööd ei ole põhjendatud. Kirjale lisatud muudatustööde kokkuvõttes oleme välja toonud, millised tööd ei ole põhjendatud ja milliste tööde osas oleks vaja esitada täiendavaid selgitusi. Seega, hetkel on rakendusüksuse hinnangul RHS § 123 lg 1 punkti 1 alusel teostatud tööde maht 13,53% ja punkti 4 alusel teostatud tööde maht 1,49%.
Palume üle vaadata, et 15.06.2018 muudatuskokkuleppes kajastatud tööd vastaksid õigetele alustele.

Juhime veel tähelepanu asjaolule, et
RHS §123 lg 1 p 4 alusel tehtud muudatuse korral on kohustus esitada riigihangete registrile hankelepingu muutmise teade (RHS §123 lg 5).

Lugupidamisega


Liivika Põder

Järelevalve peaspetsialist

SA Innove

Lõõtsa 4, 11415 Tallinn

735 0783

Liivika.poder@innove.ee
www.innove.ee
From:
Liisi Park <Liisi.Park@raad.tartu.ee>
Sent:
Friday, June 15, 2018 3:38 PM
To:
Liivika Põder <Liivika.Poder@innove.ee>
Cc:
Annely Aalde <annely.aalde@innove.ee>; Kair Tammel <Kair.Tammel@innove.ee>
Subject:
Re: projekti nr 2014-2020.1.04.17-0042 järelevalvemenetlus

Tere


Tänan tagasiside eest!

Me oleme vahepeal pidanud nõu ka oma taustajõududega ning jõudnud seisukohale, et kõikide tööde liigitamine RHS §123 lg 1 p 1 alla ei ole mõistlik, kuna osade tööde puhul on tegemist hankijast sõltumatu ettenägematu muutmise vajadusega. Sestap on meie jurist ette valmistanud ehituslepingu muudatustööde täiendava kokkuleppe, mille raames täpsustatakse muudatustööde alust.

Viisime tabelisse sisse ka nimetatud täpsustused.

Kirjale on lisatud muudatustööde kokkuleppe täpsustus ning vastavalt kokkuleppele täiendatud tabel.Parimat


Liisi Park

Tartu Linnavalitsus

Välisprojektide teenistus

Tel 7 361 331, 5912 4388


From:
Liivika Põder <Liivika.Poder@innove.ee>
To:
Liisi Park <Liisi.Park@raad.tartu.ee>
Cc:
Annely Aalde <annely.aalde@innove.ee>, Kair Tammel <Kair.Tammel@innove.ee>
Date:
14.06.2018 16:30
Subject:
projekti nr 2014-2020.1.04.17-0042 järelevalvemenetlus

Tere!

Rakendusüksus hindas täiendavalt Tartu Raatuse kooli ehitustööde töövõtulepingu nr ET 17/75 raames tehtud muudatustöid. Meie hinnangul on teostatud muudatustööde maht 15,6%. Kirja manuses on tabel, kus oleme nende muudatustööde kokkulepete osas kirjutanud selgituse (veerg ), milles oleme teisel arvamusel.

Vastavalt riigihangete ja riigiabi osakonna selgitustele tuleb tööde samaväärsuse kaalumisel hinnata asendatava materjali/töö olemust, hinda ja pakkujate ringi. Muudatuste väärtuse arvutamine hinnavahena võiks olla sobilik juhtudel, kus muudatuse sisuline mõju on marginaalne, nt kui üks seinavärv asendatakse teise seinavärviga, üks puitparkett asendatakse teise puitparketi vastu või tavaline kipsplaat asendatakse veekindla kipsplaadi vastu. Aga kui asendatakse plokkidest sein paneelidest seinaga, siis võib eeldada, et tootjate ring, tööde olemus ning hind võivad olla erinevad ning seega ei ole tööd samaväärsed. Sel juhul tuleks summeerida ärajäetud tööd ja asendatud tööde maksumused.


Kas toetuse saaja on endiselt seisukohal, et kõik muudatustööd on tõlgendatavad RHS § 123 lg 1 punkt 1 jalusel või on võimalik käsitleda mõnda muudatust RHS § 123 lg 1 punkt 3 või 4 alusel?

Palun saata vastus hiljemalt 21.06.2018.

Lugupidamisega


Liivika Põder

Järelevalve peaspetsialist

SA Innove

Lõõtsa 4, 11415 Tallinn

735 0783

Liivika.poder@innove.ee
www.innove.ee
From:
Annely Aalde
Sent:
Friday, June 1, 2018 9:02 AM
To:
'Liisi Park' <Liisi.Park@raad.tartu.ee>
Cc:
Kair Tammel <Kair.Tammel@innove.ee>
Subject:
RE: projekti nr 2014-2020.1.04.17-0042 järelevalvemenetluse algatamine

Tere

Tänan kiirelt saadetud vastuse eest. Anname omapoolse tagasiside muudatustööde osas hiljemalt 15.juuniks.

Parimate soovidega
Anne-Ly Aalde

Järelevalve keskuse juht
SA Innove

From:
Liisi Park <Liisi.Park@raad.tartu.ee>
Sent:
Tuesday, May 29, 2018 4:40 PM
To:
Annely Aalde <annely.aalde@innove.ee>
Cc:
Kair Tammel <Kair.Tammel@innove.ee>
Subject:
Re: projekti nr 2014-2020.1.04.17-0042 järelevalvemenetluse algatamine

Tere


Oma 28.05.2018 kirjas kirjutate, et olete algatanud järelevalvemenetluse seoses riigihanke nr 182562 "Tartu Raatuse kooli ehitustööd" ehituse töövõtulepingu nr ET 17/75 muudatustööde ja kokkulepetega. Veel kirjutate, et olete järelevalvemenetluse käigus hinnanud hankes tehtud muudatustöid ja lisanduvaid töid, kuid Teie lisatud tabelis kahjuks nähtub, et muudatustöid sisuliselt hinnatud ei ole, vaid kõik muudatustööd on rangelt summeeritud, mis vastavalt olemasolevale informatsioonile (rahandusministeeriumi riigihangete KKK 13.04.2018 juhised asendustööde samaväärsuse hindamiseks ja muudatustöö kokkulepetes sõnastatud põhjendused) ei ole korrektne lähenemine.

Edastame Teie 28.05.18 kirja manuses olnud tabeli, milles oleme iga muudatustööde kokkuleppe kohta kirjutanud selgituse, hinnates kas asendustööde puhul on tegemist samaväärsete töödega.

Kõikide muudatustööde tellimise aluseks on riigihangete seaduse § 123 lg 1 p 1.


Oma hinnangute kujundamisel oleme arvestanud tänaseks teadaolevatest riigihanke seaduse nõuete tõlgendustest ning asendustööde materjalide, töö olemuse, funktsionaalsuse, töö teostajate profiili jms kriteeriumitega, mille järgi valdkonnas tegutsevad professionaalsed inimesed võiksid ühtemoodi mõista tööde samaväärsust. Lisatud tabeli muudatustööde maksumuste arvestamise aluseks on võetud riigihangete KKK-s toodud suunised.


Lisatud tabeli põhjal on näha, et vastavalt RHS §123 lg 1 p 1 alusel on muudatustöid teostatud 9,11% ulatuses lepingu maksumusest, mis jääb seadusega lubatud 15% väiksemaks.
Lugupidamisega
Liisi Park

Tartu Linnavalitsus

Välisprojektde teenistus

Tel 7 361 331, 5912 4388


From:
Annely Aalde <annely.aalde@innove.ee>
To:
"Liisi.Park@raad.tartu.ee" <Liisi.Park@raad.tartu.ee>
Cc:
Kair Tammel <Kair.Tammel@innove.ee>
Date:
28.05.2018 00:59
Subject:
projekti nr 2014-2020.1.04.17-0042 järelevalvemenetluse algatamine


Tere

Anname Teile teada, et seoses riigihanke nr 182562 „Tartu Raatuse Kooli ehitustööd“ Ehituse töövõtulepingu nr ET 17/75 lepingu muutmise ja sõlmitud muudatustööde kokkulepetega oleme algatanud järelevalvemenetluse.
Järlevalvementluse käigus hindasime hankes tehtud muudatustöid ja lisanduvaid töid.

Tellija reservi kasutamisel on riigihangete seaduse mõttes tegemist hankelepingu muutmisega, mille lubatavust tuleb alati hinnata RHS § 123 valguses. Juhime Teie tähelepanu asjaolule, et hankelepingu muudatusega on tegemist isegi siis, kui hankelepingu muutmise detailsed reeglid olid esialgses hankelepingus ammendavalt ja täpselt määratletud (§ 123 lg 1 p 2). Tellija reservi puhul võib seega olla tegemist hankelepingu muutmise detailsete reeglitega § 123 lg 1 p 2 mõttes, ent tihti tellija reserv selle punkti alla ikkagi ei mahu, kuivõrd enamasti kasutatakse reservi ettenägematutel asjaoludel ilmnenud lisatööde, asendamiste vms puhul. Kõnealust punkti saab aga rakendada siis, kui hankelepingu muudatused on täiel määral ettenähtavad. Seega sisuliselt peavad hankelepingu reservi alusel tehtavad muudatused vastama siiski § 123 lg 1 p 2 nõuetele

Palun Teil täita manuses oleva tabelis iga muudatustöö kohta, kas ärajääva töö asendamine oli
samaväärne, vajalik (möödapääsmatu) või juurdetulev töö, mida ei olnud enne ette teada ja märkida juurde, milline RHS §123 lg 1 punktile see muudatustöö tegelikult vastab (kas võib kohalduda mõni muu RHS § 123 lg 1 alus peale punkti 1).

Teavitame ka asjaolust, et kui hankemenetluse korraldamise tulemusena sõlmitud hankelepingut on muudetud vastuolus riigihangete seaduse §123 lõikega 1 või kui hankelepingu muutmine on olnud oluline, siis hankelepingule eraldatavat toetust vähendatakse 25 protsenti ja lisaks tuleb hankelepingu kogusumma suurenemisel vähendada toetust 100 protsenti suurenenud summast.

Ootan Teie põhjendust (hinnangut) muudatsutööde kohta tabelis täidetud veerus „Toetuse saaja põhjendus ja viide RHS §123 lg1 punktile“) hiljemalt 01.06.18

Lugupidamisega
Anne-Ly Aalde


Anne-Ly Aalde

Järelevalve keskuse juht

SA Innove

Lõõtsa 4, 11415 Tallinn

telefon 7350755
mobiil 522 9322

annely.aalde@innove.ee
www.innove.ee
[attachment "Muudatustööd hankes.xlsx" deleted by Liisi Park/Linnakantselei/Tartu] [attachment "Tartu Raatuse Kool_muudatustööd.xls" deleted by Liisi Park/Linnakantselei/Tartu] [attachment "Tartu Raatuse Kool_muudatustööde hinnang 20.06.18.xls" deleted by Liisi Park/Linnakantselei/Tartu]