Saabunud kiri: Projektidokumentide säilitamistähtaeg

Asja number: VP-16-0066
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Teema: Projektidokumentide säilitamistähtaeg
Registreeritud: 18.01.2019
Kellele saadetud: Marek Treufeldt
Dokumendi liik: Kiri
Edastamise viis: E-post

Saatja:
Organisatsioon: Innove SA
Saatja kuupäev: 18.01.2019
Saatja number: 3-3.1/878

Menetlemine:
Seisund: Lõpetatud
Vastutav töötaja: Marek Treufeldt
Vastamise tähtaeg: 18.02.2019
Seotud dokumendid:
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord
Show details for Saabunud kiri:Saabunud kiri:
Hide details for Saabunud kiri:Saabunud kiri:3-3.1/878

Tere

Vastavalt perioodi 2014-2020 struktuuritoetuse seaduse § 25 lõikele 2 säilitatakse kulu abikõlblikkust tõendavaid dokumente ja muid tõendeid neli aastat, alates selle aasta 31. detsembrist, millal 30. juuni seisuga on kõikide projektis abikõlblikuks arvatud kulude alusel toetus välja makstud, välja arvatud, kui muus õigusaktis on sätestatud pikem tähtaeg.

Teatame, et projekti „Tartu Raatuse Kooli õppehoone rekonstrueerimine“ nr 2014-2020.1.04.17-0042 viimane makse tehti 18.01.2019, seega on dokumentide ja muude tõendite säilitamise tähtaeg 31.12.2023.


Lugupidamisega

Kair Tammel
koordinaator
Elukestva õppe keskus
735 0774
kair.tammel@innove.ee

_____________________________________

Sihtasutus Innove
Lõõtsa 4, 11415 Tallinn
Tel: 735 0501
http://www.innove.ee