Saabunud kiri: Tartu Raatuse Kooli rekonstrueerimine

Asja number: VP-16-0066
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Teema: Tartu Raatuse Kooli rekonstrueerimine
Registreeritud: 01.10.2018
Kellele saadetud: Marek Treufeldt
Dokumendi liik: Kiri
Edastamise viis: E-post

Saatja:
Organisatsioon: Innove SA
Saatja kuupäev: 01.10.2018

Menetlemine:
Seisund: Lõpetatud
Vastutav töötaja: Marek Treufeldt
Vastamise tähtaeg: 01.11.2018
Seotud dokumendid:
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord
Show details for Saabunud kiri:Saabunud kiri:
Hide details for Saabunud kiri:Saabunud kiri:


Tere Kair

Saadan vastused ja täiendused küsimustele.

1. Riigihanke alusdokumendis puudub vastav põhjendus. Otsustasime aga hanget ühe menetluse raames osadeks mitte jagada, kuna ostetavaid asju ei saa tehniliselt ja majanduslikult eraldada ilma hankijale suuri kulutusi põhjustamata. Ostetavad asjad on funktsionaalselt koos toimivad ning sama eesmärgi täitmisele suunatud.

2. Teostasime tänase seisuga vastava kontrolltoimingu.
Helen Arak.PNGSaloni.PNGToomas Reinoja.PNGVilja Kübar.PNGMariliina Reinoja.PNGMarika Suisalu.PNG

Kui saame midagi veel täpsustada anna palun märku.

Marek Treufeldt
Välisprojektide teenistuse juhataja
Tartu Linnavalitsus
7 361 105


Hide details for "Kair Tammel" ---01.10.2018 14:59:48---Tere Marek, Riigihanke viitenumbriga 192659 läbivaatamisel tekkis paar küsimust:"Kair Tammel" ---01.10.2018 14:59:48---Tere Marek, Riigihanke viitenumbriga 192659 läbivaatamisel tekkis paar küsimust:

From: "Kair Tammel" <Kair.Tammel@innove.ee>
To: "Marek Treufeldt" <marek.treufeldt@raad.tartu.ee>
Date: 01.10.2018 14:59
Subject: Riigihankest viite nr 192659
Tere Marek,

Riigihanke viitenumbriga 192659 läbivaatamisel tekkis paar küsimust:
    1. Kui riigihange ei ole ühe menetluse raames osadeks jaotatud, siis vastavalt RHS §27 lg 2 peab hankija põhjendama riigihanke alusdokumentides, miks ta otsustas riigihanget ühe menetluse raames osadeks mitte jagada. Palun selgitage, millises riigihanke alusdokumendis eeltoodud põhjendus kajastub ja miks otsustasite riigihanget ühe menetluse raames osadeks mitte jagada?
    2. Palun selgitage kuidas teostasite rahvusvahelise sanktsiooni subjektide kontrolli Politsei- ja Piirivalveameti kodulehel oleva otsingusüsteemi kaudu:
https://www2.politsei.ee/et/organisatsioon/rahapesu/finantssanktsiooni-subjekti-otsing-ja-muudatused-sanktsioonide-nimekirjas/
Kuna antud koduleht ei ole seotud RHR, siis peab kontrollmärke tegemiseks tegema kas kuva tõmmise või vormistama vastava sisulise kontrolli akti.
Palun esitage RHS §95 lg 1 p5 kohane kontrollmärge.

Lugupidamisega
Innove_struktuuritoetused_logo-meil
Kair Tammel
koordinaator
SA Innove
Lõõtsa 4, 11415 Tallinn
735 0774
kair.tammel@innove.ee
www.innove.ee