Saadetud kiri: Võru tn 152 krundi detailplaneeringu korrigeerimise vajadus

Asja number: DP-19-020

Kirja saaja:
Organisatsioon: Artes Terrae
Kontaktisik MH
Saatja kuupäev: 24.09.2020

Kirja:
Saatja: Tartu Linnavalitsus Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond
Teema: Võru tn 152 krundi detailplaneeringu korrigeerimise vajadus
Koostaja: Ingrid Voolaid 736 1181 ingrid.voolaid@raad.tartu.ee
Registreeritud: 19.10.2020
Seisund: Allkirjastatud
Saadetud: 19.10.2020
Edastamise meetod: E-post
Failid: Linnaplaneerimise_ja_maakorralduse_osakond_Kiri_20201019_DP-19-020.bdoc ( 109 kb )
Seotud dokumendid:
Show details for Saadetud kirja tekstSaadetud kirja tekst
Hide details for Saadetud kirja tekstSaadetud kirja tekst


MH
Artes Terrae


Teie 24.09.2020
Meie 19.10.2020 nr 9-3.2/DP-19-020


Võru tn 152 krundi detailplaneeringu korrigeerimise vajadusLugupidamisega
Ingrid Voolaid
736 1181 ingrid.voolaid@raad.tartu.ee


Lisad
.