Planeering: Võru tn 152 krundi detailplaneering

Staatus: Koostamisel
Planeeringu number: DP-19-020
Vastutav töötaja: Ingrid Voolaid
LÜ kinnitamise otsus: Tartu Linnavalitsuse 07.01.2020 korraldus nr.17 :

  Planeering:
Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord  Show details for Planeeringu menetlusinfoPlaneeringu menetlusinfo
Hide details for Planeeringu menetlusinfoPlaneeringu menetlusinfo

Prioriteet: Keskmine
Asja liik: Detailplaneering
Asja tüüp: Linnaplaneerimine ja maakorraldus\Detailplaneering
Sari: 9-3.2 Kirjavahetus üld- ja detailplaneeringute ning linnaarengu küsimustes (s.h. algatamise ettepanekud ja lähteseisukohad) juriidiliste isikutega
Viide: Kirjavahetuse toimik
Registreeritud: 27.11.2019