Saabunud kiri: Võru tn 152 krundi detailplaneering

Asja number: DP-19-020
Sari: 9-3.2 Kirjavahetus üld- ja detailplaneeringute ning linnaarengu küsimustes (s.h. algatamise ettepanekud ja lähteseisukohad) juriidiliste isikutega
Teema: Võru tn 152 krundi detailplaneering
Registreeritud: 27.11.2019
Kellele saadetud: Urmas Ahven, Aire Priks
Dokumendi liik: DP koostamise algatamise ettepanek
Edastamise viis: E-post

Saatja:
Organisatsioon: RÕNGU PAGAR OÜ
Kontaktisik JP
Saatja kuupäev: 27.11.2019

Menetlemine:
Seisund: Lõpetatud
Vastutav töötaja: Aire Priks
Kellele suunatud: Ingrid Voolaid
Vastamise tähtaeg: 27.12.2019
Seotud dokumendid:
Dokumendile on juurdepääs piiratud
Juurdepääs: AK
Juurdepääsu piiramise alus: AvTS § 35 lg 1 p 12
Piirangu lõpukuupäev: 26.11.2094