Saabunud kiri: RE: Saadame Teile digitaalselt allkirjastatud dokumendi: Võru tn 75 krundi arendamise võimalused

Asja number: DP-19-020
Sari: 9-3.1 Kirjavahetus üld- ja detailplaneeringute ning linnaarengu küsimustes (s.h. algatamise ettepanekud ja lähteseisukohad) füüsiliste isikutega
Teema: RE: Saadame Teile digitaalselt allkirjastatud dokumendi: Võru tn 75 krundi arendamise võimalused
Registreeritud: 14.04.2020
Kellele saadetud: Urmas Ahven, Aire Priks, Liis Randmets
Dokumendi liik: Kiri
Edastamise viis: E-post

Saatja:
Kontaktisik VA
Saatja kuupäev: 13.04.2020

Menetlemine:
Seisund: Lõpetatud
Vastutav töötaja: Liis Randmets
Kellele suunatud: Liis Randmets
Vastamise tähtaeg: 14.05.2020
Seotud dokumendid:
Dokumendile on juurdepääs piiratud
Juurdepääs: AK
Juurdepääsu piiramise alus: AvTS § 35 lg 1 p 12 - Eraelu puutumatust kahjustav teave
13.04.2020 kuni 12.04.2095
Teabevaldaja: Tartu Linnavalitsus