Saadetud kiri: Võru tn 75 krundi arendamise võimalused

Asja number: DP-19-020

Kirja saaja:
Kontaktisik VA
Saatja kuupäev: 13.04.2020

Kirja:
Saatja: Tartu Linnavalitsus Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond
Teema: Võru tn 75 krundi arendamise võimalused
Koostaja: Liis Randmets 736 1253 liis.randmets@raad.tartu.ee
Registreeritud: 22.04.2020
Seisund: Allkirjastatud
Saadetud: 22.04.2020
Edastamise meetod: E-post
Seotud dokumendid:
Dokumendile on juurdepääs piiratud
Juurdepääs: AK
Juurdepääsu piiramise alus: AvTS § 35 lg 1 p 12 - Eraelu puutumatust kahjustav teave
22.04.2020 kuni 21.04.2095
Teabevaldaja: Tartu Linnavalitsus