Saabunud kiri: Võru tn 152 krundi detailplaneering

Asja number: DP-19-020
Sari: 9-3.2 Kirjavahetus üld- ja detailplaneeringute ning linnaarengu küsimustes (s.h. algatamise ettepanekud ja lähteseisukohad) juriidiliste isikutega
Teema: Võru tn 152 krundi detailplaneering
Kellele saadetud: Aire Priks
Dokumendi liik: Planeeringu ettepanek
Edastamise viis: E-post

Saatja:
Organisatsioon: Artes Terrae

Menetlemine:
Seisund: Lõpetatud
Vastutav töötaja: Ingrid Voolaid
Failid: 19100DP1 Võru 152 dp Põhijoonis.pdf ( 939 kb )
19100DP1 Võru 152 dp Olemasolev olukord.pdf ( 503 kb )
19100DP1 Võru 152 dp Tekst.pdf ( 591 kb )
19100DP1 Võru 152 dp Kontaktvööndi seosed.pdf ( 12545 kb )
Seotud dokumendid:
Show details for Saabunud kiri:Saabunud kiri:
Hide details for Saabunud kiri:Saabunud kiri:
Tere!
Oleme koostanud Võru tn 152 krundi detailplaneeringu planeerimisettepaneku, mida oleme asunud tutvustama võrguvaldajatele.
Seoses asjaoluga, et vahepeal on muudetud planeeritava krundi Võru tn 152 piire, esitan planeerimisettepaneku linnale läbivaatamiseks ja märkuste tegemiseks.

Planeeringu seletuskirja, põhijoonise (koos tehnovõrkudega) ja olemasoleva olukorra joonise saadan käesoleva kirja lisana. Kontaktvööndi joonis (12 Mb) on allalaetav siit:
https://www.dropbox.com/s/w6lc7opwakajvba/19100DP1%20V%C3%B5ru%20152%20dp%20Kontaktv%C3%B6%C3%B6ndi%20seosed.pdf?dl=0

Palun tagasisidet, kas esitatud lahendus on linnale vastuvõetav!
Tervitades
Mart
19100DP1 Võru 152 dp Põhijoonis.pdf19100DP1 Võru 152 dp Olemasolev olukord.pdf19100DP1 Võru 152 dp Tekst.pdf19100DP1 Võru 152 dp Kontaktvööndi seosed.pdf19100DP1 Võru 152 dp Kontaktvööndi seosed.pdf