Saabunud kiri: Puiestee tn 85 krundi detailplaneeringu osas arvamuse andmine

Asja number: DP-18-038
Sari: 9-3.1 Kirjavahetus üld- ja detailplaneeringute ning linnaarengu küsimustes (s.h. algatamise ettepanekud ja lähteseisukohad) füüsiliste isikutega
Teema: Puiestee tn 85 krundi detailplaneeringu osas arvamuse andmine
Registreeritud: 14.11.2019
Kellele saadetud: Liis Randmets, Urmas Ahven, Aire Priks
Dokumendi liik: Kiri
Edastamise viis: E-post

Saatja:
Kontaktisik LC
Saatja kuupäev: 14.11.2019

Menetlemine:
Seisund: Lõpetatud
Vastutav töötaja: Liis Randmets
Vastamise tähtaeg: 14.12.2019
Seotud dokumendid:
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord
Dokumendile on juurdepääs piiratud
Juurdepääs: AK
Juurdepääsu piiramise alus: AvTS § 35 lg 1 p 12 - Eraelu puutumatust kahjustav teave
14.11.2019 kuni 13.11.2094
Teabevaldaja: Tartu Linnavalitsus