Saabunud kiri: Re: Saadame Teile digitaalselt allkirjastatud dokumendi: Puiestee tn 85 krundi detailplaneeringu koostamine

Asja number: DP-18-038
Sari: 9-3.1 Kirjavahetus üld- ja detailplaneeringute ning linnaarengu küsimustes (s.h. algatamise ettepanekud ja lähteseisukohad) füüsiliste isikutega
Teema: Re: Saadame Teile digitaalselt allkirjastatud dokumendi: Puiestee tn 85 krundi detailplaneeringu koostamine
Registreeritud: 12.12.2019
Kellele saadetud: Urmas Ahven, Aire Priks, Liis Randmets
Dokumendi liik: Kiri
Edastamise viis: E-post

Saatja:
Kontaktisik LC
Saatja kuupäev: 12.12.2019

Menetlemine:
Seisund: Teadmiseks võetud
Vastutav töötaja: Liis Randmets
Vastamise tähtaeg: 11.01.2020
Seotud dokumendid:
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord
Dokumendile on juurdepääs piiratud
Juurdepääs: AK
Juurdepääsu piiramise alus: AvTS § 35 lg 1 p 12 - Eraelu puutumatust kahjustav teave
11.12.2019 kuni 10.12.2094
Teabevaldaja: Tartu Linnavalitsus