Planeering: Puiestee tn 85 krundi detailplaneering

Staatus: Kehtestatud
Planeeringu number: DP-18-038
Vastutav töötaja: Liis Randmets
LÜ kinnitamise otsus: Tartu Linnavalitsuse 6.11.2018 korraldus nr.1251 :

  Planeering:
Heakskiitmine ja avalikule väljapanekule saatmine: Tartu Linnavalitsuse 21.01.2020 korraldus nr.57 :
Avalik väljapanek: 10.02.2020 - 25.02.2020 Tartu infokeskus raekojas
Kehtestamise otsus: Tartu Linnavalitsuse 16.03.2020 korraldus nr.297 :
Failid: DP18038_Seletuskiri.pdf
DP18038_Pohijoonis.pdf
DP18038_Tehnovorgud.pdf
DP18038_Situatsiooniskeem.pdf
DP18038_3D1.pdf
DP18038_3D2.pdf
DP18038_3D3.pdf
DP18038_3D4.pdf
DP18038_Olemasolev.pdf
DP18038_Pikiloige.pdf
DP18038_Ristloige.pdf


Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord  Show details for Planeeringu menetlusinfoPlaneeringu menetlusinfo
Hide details for Planeeringu menetlusinfoPlaneeringu menetlusinfo

Prioriteet: Keskmine
Asja tüüp: Linnaplaneerimine ja maakorraldus\Detailplaneering
Sari: 9-3.1 Füüsiliste isikutega
Viide: Kirjavahetuse toimik
Registreeritud: 28.09.2018