Saadetud kiri: Puiestee tn 85 krundi detailplaneeringu koostamine

Asja number: DP-18-038

Kirja saaja:
Kontaktisik LC
Saatja kuupäev: 14.11.2019

Kirja:
Saatja: Tartu Linnavalitsus Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond
Teema: Puiestee tn 85 krundi detailplaneeringu koostamine
Koostaja: Liis Randmets 736 1253 liis.randmets@raad.tartu.ee
Registreeritud: 11.12.2019
Seisund: Allkirjastatud
Saadetud: 11.12.2019
Edastamise meetod: E-post
Seotud dokumendid:
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord
Dokumendile on juurdepääs piiratud
Juurdepääs: AK
Juurdepääsu piiramise alus: AvTS § 35 lg 1 p 12 - Eraelu puutumatust kahjustav teave
11.12.2019 kuni 10.12.2094
Teabevaldaja: Tartu Linnavalitsus