17.04.2019 kell 15:00 - Tartu raekoda

Istungi pidaja: Tartu Linnavolikogu
Istungi kuupäev: 17.04.2019
stungi kellaaeg: 15:00
Toimumise koht: Tartu raekoda


Päevakord:

Jrk
PealkiriEttekandja
1.
Võlanõustamisteenuse osutamise kordabilinnapea Mihkel Lees, Kaasettekandja sotsiaalkomisjoni esimees Vladimir Šokman
2.
Nõustamisteenuse osutamise kordabilinnapea Mihkel Lees, Kaasettekandja sotsiaalkomisjoni esimees Vladimir Šokman
3.
Kultuuri valdkonna toetusedabilinnapea Madis Lepajõe, kaasettekandja kultuurikomisjoni esimees Nikolai Põdramägi
4.
Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõudedabilinnapea Madis Lepajõe, kaasettekandja kultuurikomisjoni esimees Nikolai Põdramägi
5.
Tartu Linnavolikogu 24. mai 2018. a määruse nr 25 "Õpetaja elutöö auhind" muutmineabilinnapea Madis Lepajõe, kaasettekandja hariduskomisjoni esimees Triin Anette Kaasik
6.
Linnavolikogu linnavarakomisjoni esimehe ja aseesimehe valiminevolikogu esimees Aadu Must
7.
Tartu linna 2019. aasta I lisaeelarve, 1.lugemineabilinnapea Monica Rand, kaasettekandja rahanduskomisjoni esimees Toomas Kapp
8.
Esindaja tagasikutsumine Eesti Linnade ja Valdade Liidu üldkoosolekult ja volikogust ning uue esindaja nimetaminelinnavolikogu esimees Aadu Must
9.
Tartu Linnavolikogu 11. mai 2017. a otsuse nr 461 "Loa andmine projektis „Common Peipsi II (Ühine Peipsi II) osalemiseks" muutmineabilinnapea Monica Rand, kaasettekandjad linnavarade osakonna juhataja Kunnar Jürgenson ja rahanduskomisjoni esimees Toomas Kapp
10.
Loa andmine Tartu Annelinna Gümnaasiumi õpilaste veoteenuse riigihanke korraldamiseksabilinnapea Raimond Tamm, kaasettekandja majanduskomisjoni aseesimees Peeter Laurson
11.
Loa andmine Vanemuise ja Uueturu tänava rekonstrueerimise riigihanke korraldamiseksabilinnapea Raimond Tamm, kaasettekandja majanduskomisjoni aseesimees Peeter Laurson
12.
Vee-ettevõtja määramineabilinnapea Raimond Tamm, kaasettekandja majanduskomisjoni aseesimees Peeter Laurson
13.
Tartu Linnavolikogu 25. juuni 2015. a määruse nr 84 "Nõuded taksoveol kasutatavatele mootorsõidukitele ja taksoveoteenuste hinnakirjale" muutmineabilinnapea Raimond Tamm, kaasettekandja majanduskomisjoni aseesimees Peeter Laurson
14.
Tartu linna õhukvaliteedi parandamise kava benso(a)püreeni osasabilinnapea Raimond Tamm, kaasettekandja majanduskomisjoni aseesimees Peeter Laurson
15.
Linnavolikogu majanduskomisjoni koosseisu muutminevolikogu esimees Aadu Must
16.
Linnavolikogu linnavarakomisjoni koosseisu kinnitaminelinnavarakomisjoni esimees
17.
Euroopa Parlamendi valimisteks jaoskonnakomisjonide moodustaminelinnasekretär Jüri Mölder
18.
Ettepanek SA Tartu Kultuurkapital nõukogu liikmete nimetamisekslinnavolikogu esimees Aadu Must
19.
Vastus arupärimisele linnaeelarvest MTÜ Rahvusvaheline Maja toetamise kohtalinnapea Urmas Klaas
20.
Informatsioon Tartu rattaringlusestabilinnapea Raimond Tamm