Määrus: Tartu Linnavolikogu 25. juuni 2015. a määruse nr 84 "Nõuded taksoveol kasutatavatele mootorsõidukitele ja taksoveoteenuste hinnakirjale" muutmine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Tartu Linnavolikogu 25. juuni 2015. a määruse nr 84 "Nõuded taksoveol kasutatavatele mootorsõidukitele ja taksoveoteenuste hinnakirjale" muutmine
Reg. number: 62
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 17.04.2019
Jõustumise kp: 01.05.2019
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Terviktekst
Seosed: Muudab Tartu Linnavolikogu 25.06.2015 määrust nr 84 ()
Eelnõu: Tartu Linnavolikogu 25. juuni 2015. a määruse nr 84 "Nõuded taksoveol kasutatavatele mootorsõidukitele ja taksoveoteenuste hinnakirjale" muutmine
Failid: LVKM2019041700062.asice ( 140 kb )