Määrus: Kultuuri valdkonna toetused

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Kultuuri valdkonna toetused
Reg. number: 59
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 17.04.2019
Jõustumise kp: 01.06.2019
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Seosed: Tunnistab kehtetuks Tartu Linnavolikogu 10.06.2010 määruse nr 12 ()

Tartu Linnavolikogu 11.06.2020 määrus nr 97 () muudab

Eelnõu: Kultuuri valdkonna toetused
Failid: LVKM2019041700059.asice ( 57 kb )