Otsus: Euroopa Parlamendi valimisteks jaoskonnakomisjonide moodustamine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Otsus
Teema: Euroopa Parlamendi valimisteks jaoskonnakomisjonide moodustamine
Reg. number: 156
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 17.04.2019
Jõustumise kp: 18.04.2019
Eelnõu: Euroopa Parlamendi valimisteks jaoskonnakomisjonide moodustamine
Failid: LVKO2019041700156.asice ( 18 kb )