Määrus: Tartu linna õhukvaliteedi parandamise kava benso(a)püreeni osas

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Tartu linna õhukvaliteedi parandamise kava benso(a)püreeni osas
Reg. number: 63
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 17.04.2019
Jõustumise kp: 26.04.2019
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Eelnõu: Tartu linna õhukvaliteedi parandamise kava benso(a)püreeni osas
Failid: LVKM2019041700063.asice ( 2818 kb )