Protokoll: Linnavarakomisjoni koosolek

Asutuse nimetus: Tartu Linnavolikogu
Koosoleku pidaja: Linnavarakomisjon
Reg nr: 17
Kuupäev: 05.09.2019
Kellaaeg: 17:00 - 17:40
Toimumise koht: Tartu, raekoda
Juhataja: Rein Kokk
Protokollija: Aune Rumm
Osalejad: Rein Kokk, Andrus Punt, Helmer Jõgi, Uno Pauts, Marko Jaeger, Indrek Kalda, Alo Pettai, Kalle Pilt; elektrooniliselt Kristjan Tiirik, Olev Raju, Arno Arukask, Ott Maidre, Harri Jallajas, Mareh Kalda
Puudusid: Ragnar Kekkonen
Kutsutud: abilinnapea Monica Rand, abilinnapea Reno Laidre, abilinnapea Madis Lepajõe
Seisund: Allkirjastatud
Sarja indeks: 1-3 Linnavolikogu alatiste komisjonide protokollid
Failid: LVK_LVK_Protokoll_2019_00017.asice ( 24 kb )