Määrus: Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord
Reg. number: 96
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 11.06.2020
Jõustumise kp: 01.08.2020
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Seosed: Tunnistab kehtetuks Tartu Linnavolikogu 16.03.2006 määruse nr 17 ()

Tunnistab kehtetuks Tartu Linnavolikogu 20.04.2006 määruse nr 21 ()
Tunnistab kehtetuks Tartu Linnavolikogu 11.10.2012 määruse nr 74 ()
Tartu Linnavolikogu 01.07.2021 määrus nr 141 () muudab
Tartu Linnavolikogu 19.05.2022 määrus nr 19 () muudab

Eelnõu: Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord
Failid: LVKM2020061100096.asice ( 1467 kb )