Määrus: Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord
Reg. number: 74
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 11.10.2012
Jõustumise kp: 15.10.2012
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Seosed: Tunnistab kehtetuks Tartu Linnavolikogu 01.07.2004 määruse nr 78 ()

Tunnistab kehtetuks Tartu Linnavolikogu 02.12.2004 määruse nr 90 () punkti 2
Tunnistab kehtetuks Tartu Linnavolikogu 14.05.2009 määruse nr 116 () paragrahvi 8
Tunnistab kehtetuks Tartu Linnavolikogu 14.10.2010 määruse nr 21 () paragrahvi 5
Tunnistab kehtetuks Tartu Linnavolikogu 14.05.2009 määruse nr 116 () paragrahvi 8
Tartu Linnavolikogu 27.06.2013 määrus nr 96 () muudab
Tartu Linnavolikogu 16.04.2015 määrus nr 65 () muudab
Tartu Linnavolikogu 28.06.2017 määrus nr 141 () muudab
Tartu Linnavolikogu 13.06.2019 määrus nr 72 () muudab
Tartu Linnavolikogu 11.06.2020 määrus nr 96 () tunnistab kehtetuks

Eelnõu: Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord
Failid: Lisa 1.pdf ( 111 kb )
Lisa 2.pdf ( 209 kb )
Lisa 3.pdf ( 91 kb )
Lisa 4.pdf ( 71 kb )
Lisa 5.pdf ( 59 kb )
lvk7m_0074.pdf ( 18062 kb )