Õigusakti eelnõu: Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord
Reg. number: LVK-M-0109
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 28.05.2020
Koostaja: Anneli Apuhtin
Ettekandja: Gea Kangilaski
Esitab: linnavalitsus, 28.05.2020 istungi protokoll nr 49
Juhtiv komisjon: Rahanduskomisjon
Seosed: Linnavalitsuses menetletud eelnõu:
Rahanduskomisjoni protokoll nr 31:
Õigusakt: Tartu Linnavolikogu 11.06.2020 määrus nr 96 "Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord"
Failid: Eelarve koostamise korra - määruse lisade vormid.xlsx ( 42 kb )
Eelarve koostamise korra - määruse lisade vormid.pdf ( 465 kb )
Tartu_Linnavolikogu_Maarus_2020_LVK-M-0109.pdf ( 144 kb )
EELNÕU