Määrus: Kasutuselt kõrvalejäänud puurkaevude likvideerimise toetuse andmise kord

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Kasutuselt kõrvalejäänud puurkaevude likvideerimise toetuse andmise kord
Reg. number: 21
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 20.04.2006
Jõustumise kp: 25.04.2006
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Seosed: Tartu Linnavolikogu 11.06.2020 määrus nr 96 () tunnistab kehtetuks
Eelnõu: Kasutuselt kõrvalejäänud puurkaevude likvideerimise toetuse andmise kord
Failid: lvk6m_0021.pdf ( 656 kb )