Planeering: Kalda tee 32 krundi detailplaneering

Staatus: Kehtestatud
Planeeringu number: DP-17-017
Vastutav töötaja: Liis Randmets
LÜ kinnitamise otsus: Tartu Linnavalitsuse 31.10.2017 korraldus nr.1122 :

  Planeering:
Heakskiitmine ja avalikule väljapanekule saatmine: Tartu Linnavalitsuse 24.09.2019 korraldus nr.1005 :
Avalik väljapanek: 14.10.2019 - 28.10.2019 Tartu infokeskus raekojas
Kehtestamise otsus: Tartu Linnavalitsuse 20.11.2019 korraldus nr.1283 :
Failid: DP17017_Seletuskiri.pdf
DP17017_Pohijoonis.pdf
DP17017_Tehnovorgud.pdf
DP17017_Olemasolev_olukord.pdf
DP17017_Planeeringuala_lahipiirkonna_funktsionaalsed_ ja_linnaehituslikud_seosed.pdf
DP17017_Situatsioonijoonis.pdf


Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord  Show details for Planeeringu menetlusinfoPlaneeringu menetlusinfo
Hide details for Planeeringu menetlusinfoPlaneeringu menetlusinfo

Prioriteet: Keskmine
Asja liik: Detailplaneering
Asja tüüp: Linnaplaneerimine ja maakorraldus\Detailplaneering
Sari: 9-2 Esitatud planeeringud
Viide: Kirjavahetuse toimik
Registreeritud: 03.10.2017