Saabunud kiri: Kalda tee 32 krundi detailplaneering

Asja number: DP-17-017
Sari: 9-3.2 Juriidiliste isikutega
Teema: Kalda tee 32 krundi detailplaneering
Registreeritud: 08.11.2018
Kellele saadetud: Liis Randmets
Dokumendi liik: Kiri
Edastamise viis: E-post

Saatja:
Organisatsioon: Kalda tee 32 OÜ
Kontaktisik IA
Saatja kuupäev: 04.11.2018

Menetlemine:
Seisund: Registreeritud
Vastutav töötaja: Liis Randmets
Vastamise tähtaeg: 08.12.2018
Failid: Kaldatee32_DP_pohijoonis_31_10_18.pdf ( 777 kb )
Kaldatee32_DP_tehnovõrgud_31_10_18.pdf ( 720 kb )
Kaldatee32_DP_maakasutus_03_07_18.pdf ( 518 kb )
Kaldatee32_DP_linnaehituslik_03_07_18.pdf ( 255 kb )
Situatsioonijoonis.pdf ( 254 kb )
Seletuskiri_30.10.2018.pdf ( 560 kb )
3D.pdf ( 457 kb )
Arhitektidelt.pdf ( 95 kb )
Seotud dokumendid:
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord
Show details for Saabunud kiri:Saabunud kiri:
Hide details for Saabunud kiri:Saabunud kiri:

Edastame Teile täiendatud Kalda tee 32 krundi detailplaneeringu.

Üldplaneeringu menetluse käigus oli diskussioniks hoone võimalik korruselisus. Üldplaneeringu lõpuks fikseeritud korruselisust  antud lahendus järgib st planeering on ÜP-ga kooskõlas. Üldplaneeringu koostamise faasis ei lepitud kokku ega polnud ka sisuliselt arutluseks milline (sh missuguse ehitusaluse pinnaga) võiks tulevikus olla kaubanduse kohal olev kõrgem hoone maht. Selleks pakub lahenduse käesolev planeering.

Arhitektid on analüüsinud mitmeid erinevaid hoone kõrgemate mahtude paigutuse võimalusi ning leidnud, et hoone kõrgemad mahud oleks sobiv  kujundada Kalda tee ja jalakäijate kiire ääres olemasolevate hoonete rütmi ja paigutust arvestades. Hoone madalama osa katusele rajataks katusehaljastus (a-la Ujula Konsumi konseptisoon- all kaubandus, üleval elu-ja äriruumid).
Kogu parkimine on paigutatud maa-alusele korrusele ning poe kiirparkla on nii nagu tänagi - maja ees.

Kuna Annelinna antud punktis on väga head ühistranspordi ja jalkäijate liikumisteede ühendused, siis on krundi hoonestamine nii äri-kui eluruumidega hea infrastruktuuriga aktiivses linnakeskkonnas  mõistlik. Nii pakuks planeeringu realiseerumine Annelinna inimestele kaasaegsete eluruumide soetamise võimalusi, ilma et selleks peaks harjumuspärast elamupiirkonda (laste koole-lasteaedu jms) vahetama hakkama.  Ka äri-ja teenindussektori paiknemine Kalda tee ääres on  loomulik ja kasvav tendents.

Planeeringuala kõrval asub ulatuslik haljasala. See on nagu paljude teiste Annelinna korterelamute puhul väljaspool oma krunti paiknev  häid puhke ja jalutusvõimalusi pakkuv. Seega on elamise-ja äritingimused antud asukohas väga head, Annelinna hoonestusele omased ning sobiv.

Esitame Teile kaalumiseks planeeringu uuendatud kujul.
Palume kaaluda antud lahendust ja loodame, et lahendus on Teile sobiv.

Tervitades, Karin Raid
Kaldatee32_DP_pohijoonis_31_10_18.pdfKaldatee32_DP_tehnovõrgud_31_10_18.pdfKaldatee32_DP_maakasutus_03_07_18.pdfKaldatee32_DP_linnaehituslik_03_07_18.pdfSituatsioonijoonis.pdfSeletuskiri_30.10.2018.pdf3D.pdfArhitektidelt.pdf