Saadetud kiri: Kalda tee 32 krundi detailplaneeringu avalik väljapanek

Asja number: DP-17-017

Kirja saaja:
Kontaktisik AVN

Kirja:
Saatja: Tartu Linnavalitsus Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond
Teema: Kalda tee 32 krundi detailplaneeringu avalik väljapanek
Koostaja: Liis Randmets 736 1253 liis.randmets@raad.tartu.ee
Registreeritud: 24.09.2019
Seisund: Allkirjastatud
Saadetud: 25.09.2019
Edastamise meetod: Post
Failid: Linnaplaneerimise_ja_maakorralduse_osakond_Kiri_20190924_DP-17-017.bdoc ( 62 kb )
Seotud dokumendid:
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord
Show details for Saadetud kirja tekstSaadetud kirja tekst
Hide details for Saadetud kirja tekstSaadetud kirja tekst

Meie 24.09.2019 nr 9-3.2/DP-17-017


Kalda tee 32 krundi detailplaneeringu avalik väljapanekLugupidamisega
Liis Randmets
736 1253 liis.randmets@raad.tartu.ee


Lisad
.