Saabunud kiri: Kalda tee 32 krundi detailplaneering

Asja number: DP-17-017
Sari: 9-3.2 Kirjavahetus üld- ja detailplaneeringute ning linnaarengu küsimustes (s.h. algatamise ettepanekud ja lähteseisukohad) juriidiliste isikutega
Teema: Kalda tee 32 krundi detailplaneering
Registreeritud: 07.05.2019
Kellele saadetud: Liis Randmets
Dokumendi liik: Kiri
Edastamise viis: E-post

Saatja:
Organisatsioon: Raid Invest OÜ
Saatja kuupäev: 06.05.2019

Menetlemine:
Seisund: Lõpetatud
Vastutav töötaja: Liis Randmets
Vastamise tähtaeg: 07.06.2019
Failid: Kaldatee32_DP_pohijoonis_28_04_2019.pdf ( 541 kb )
Kaldatee32_DP_tehnov_25_04_2019.pdf ( 400 kb )
Seletuskiri_24.04.2019.pdf ( 639 kb )
Liiklusjoonis.pdf ( 687 kb )
Liikluskorralduse seletus.pdf ( 988 kb )
Seotud dokumendid:
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord
Show details for Saabunud kiri:Saabunud kiri:
Hide details for Saabunud kiri:Saabunud kiri:
Kaldatee32_DP_pohijoonis_28_04_2019.pdfKaldatee32_DP_pohijoonis_28_04_2019.pdfKaldatee32_DP_tehnov_25_04_2019.pdfKaldatee32_DP_tehnov_25_04_2019.pdfSeletuskiri_24.04.2019.pdfSeletuskiri_24.04.2019.pdfLiiklusjoonis.pdfLiiklusjoonis.pdfLiikluskorralduse seletus.pdfLiikluskorralduse seletus.pdf
 
Lisan allpool sinises kirjas vastused.

1. Selgitada, põhjendada Kalda teel planeeritavaid ümberkorraldusi (bussipeatuse liigutamine, foorreguleeritava ülekäiguraja likvideerimine), viidata tööle

Vastav viide oli/on lk 10.

"Planeeringu koostamise eelselt on läbi viidud Kalda tee 32 detailplaneeringu liiklusuuring ja ettepanekud liiklusskeemi täiendamiseks (Liikluslahenduse OÜ, töö nr 1117/31). Nimetatud tööst lähtuvalt on Kalda tee läbilaskvuse ja liiklusohutuse parandamiseks planeeringuga kavandatud:
1) bussipeatuse viimine Mõisavahe tänava poole;
2) lõikumisala juurde fooriga reguleeritud ülekäiguraja rajamine;
3) Kalda tee 43C juures olemasoleva fooriga ülekäiguraja likvideerimine."

, millest ümberkorraldused tulenevad ja sätestada, et need on arendaja kohustus.

Lisatud p 5.13 täiendav lause.

2. Selgitada, kuidas toimub kaubaautode liikumine, näidata pöörderaadiused.

Toimub olemasoleva kaubahoovi asukohas, nagu täna.Tänase taarakioski likvideerimisel jääb manööverduseks veel rohkem maad.


3. Analüüsida kergliiklusteede praegust kulgemist hoonetevahelises pargis. Selgitada, kuidas olukord muutub ja on lahendatud, kui põhiline liikumissuund suletakse planeeritava hoonega.

Täiendatud. lisatud lk 6 lõppu.

4. Näidata hoonesse sissepääsud jalakäijatele ka Kalda tee poolt.

Täiendatud põhijoonist.