Saadetud kiri: Kalda tee 32 krundi detailplaneeringu korrigeerimise vajadus

Asja number: DP-17-017

Kirja saaja:
Organisatsioon: Kalda tee 32 OÜ
Kontaktisik IA
Saatja kuupäev: 04.11.2018

Kirja:
Saatja: Tartu Linnavalitsus Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond
Teema: Kalda tee 32 krundi detailplaneeringu korrigeerimise vajadus
Koostaja: Liis Randmets 736 1253 liis.randmets@raad.tartu.ee
Registreeritud: 17.12.2018
Seisund: Allkirjastatud
Saadetud: 17.12.2018
Edastamise meetod: E-post
Seotud dokumendid:
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord
Dokumendile on juurdepääs piiratud
Juurdepääs: AK
Juurdepääsu piiramise alus: AvTS § 35 lg 1 p 12 - Eraelu puutumatust kahjustav teave
17.12.2018 kuni 16.12.2093
Teabevaldaja: Tartu Linnavalitsus