Etapp: 1. Ettevalmistamine

Asi: VP-18-0085 - Hoolduskoordinaatori mudeli piloteerimine
Asja liik: Välisprojekt
Kirjeldus
Vastutaja: Piret Väljaots
Seisund: Lõpetatud
Seotud dokumendid: