Asi: Hoolduskoordinaatori mudeli piloteerimine

Seisund: Lõpetatud
Asja number: VP-18-0085
Menetlev üksus: Tartu linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakond
Vastutav töötaja: Piret Väljaots
Teised töötajad: Ave Tooming; Maarika Kurrikoff; Sävelin Siida
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Hoolduskoordinaatori mudeli piloteerimine
Registreeritud: 10.05.2018

Projekt


Lühikokkuvõte


Lähedaste hoolduskoormus on suur ning sageli ei oska nad leida kõige sobivamat abi. Kliendid, kes vajavad nii tervishoiu- kui sotsiaalteenuseid, jäävad kahe süsteemi vahele ning ei saa nende vajadusest lähtuvat abi.


Eesmärgid


Suure ja keerulise hooldusvajadusega inimene jõuab õigel ajal ja talle sobivale sotsiaalhoolekande- ja tervishouteenusele. Nii sotsiaalhoolekanne kui tervishoiusüsteem töötavad ühise eesmärgi nimel tagada kliendile parim võimalik elukvaliteet.


Tegevused


Projekti käigus võetakse tööle hoolduskoordinaator, kes koostöös riiklikult pakutavate teenustega, kohaliku omavalitsuse, perearstide ja eriarstidega korraldab kliendile parima võimaliku abi.


Tulemused


Lähedaste hoolduskoormus väheneb. Suure ja keerulise hooldusvajadusega inimesele korraldatakse tema vajadustest lähtuv sotsiaahoolekande- ja tervishoiuteenus.


Maksumus


22 000 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


22 000 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Sotsiaalministeerium

Millise programmi / meetme raames


Konkurss „Toetuse andmine hoolduse koordinatsiooni mudeli piloteerimiseks“

JuhtpartnerPartnerid


Tartu linna perearstid, koduõendusteenuse osutajad, hooldekodud, päevakeskused.

Juht


Piret Väljaots

Algus- ja lõpptähtaeg


10.05.2018 - 21.08.2019

Osakond


STO

Projekti lõpetamise põhjus


Edukalt lõpetatud

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord