Saadetud kiri: Hoolduskoordinaatori mudeli piloteerimine

Asja number: VP-18-0085

Kirja saaja:
Organisatsioon: Sotsiaalministeerium
Kontaktisik GA

Kirja:
Saatja: Tartu Linnavalitsus Sotsiaal- ja tervishoiuosakond
Teema: Hoolduskoordinaatori mudeli piloteerimine
Koostaja: Ave Tooming Ave.Tooming@raad.tartu.ee
Registreeritud: 06.02.2019
Seisund: Allkirjastatud
Saadetud: 21.02.2019
Edastamise meetod: E-post
Seotud dokumendid:
Dokumendile on juurdepääs piiratud
Juurdepääs: AK
Juurdepääsu piiramise alus: AvTS § 35 lg 1 p 12 - Eraelu puutumatust kahjustav teave
06.02.2019 kuni 05.02.2094
Teabevaldaja: Tartu Linnavalitsus