Saadetud kiri: Hoolduskoordinaatori mudeli piloteerimine

Asja number: VP-18-0085

Kirja saaja:
Organisatsioon: Sotsiaalministeerium

Kirja:
Saatja: Tartu Linnavalitsus Sotsiaal- ja tervishoiuosakond
Teema: Hoolduskoordinaatori mudeli piloteerimine
Koostaja: Ave Tooming Ave.Tooming@raad.tartu.ee
Registreeritud: 19.08.2019
Seisund: Allkirjastatud
Saadetud: 22.08.2019
Edastamise meetod: E-post
Seotud dokumendid:
Dokumendile on juurdepääs piiratud
Juurdepääs: AK
Juurdepääsu piiramise alus: AvTS § 35 lg 1 p 12 - Eraelu puutumatust kahjustav teave
19.08.2019 kuni 18.08.2094
Teabevaldaja: Tartu Linnavalitsus