E-post Re: Fw: Küsimused. Tartu linna viidasüsteemi disaini ideekonkurss.

Asja number: RH-18-269
Vastutaja: Liina Helmoja
Saaja: Disainiosakond OÜ
Kristi Rummel
...@disainiosakond.ee
...@aku.co
...@tuumik.ee
Teema: Re: Fw: Küsimused. Tartu linna viidasüsteemi disaini ideekonkurss.
Saadetud: 02.11.2018
Seotud dokumendid:
Show details for Saadetud e-kirja tekstSaadetud e-kirja tekst
Hide details for Saadetud e-kirja tekstSaadetud e-kirja tekst
Meie nr 4-6/RH-18-269

Re: Fw: Küsimused. Tartu linna viidasüsteemi disaini ideekonkurss.


Tere

Vastuseks esimesele küsimusele: suhtlesime jooksvalt nii linnavalitsuse geoinfosüsteemide spetsialisti kui Disainiosakonna esindajaga ja jõudsime ühisele seisukohale, et lisaväljavõtete tegemine ei ole hetkel mõistlik ressursikulu. Linnatootemi suuruse saab tuletada ka muu graafilise materjali baasil.

Hinnapakkumise koostamisel oleks soovitada arvestada riigihangete seaduses sätestatud ideekonkursile seatud piirmääradega (avaliku hanke korraldamise kohustuse piirmäär ideekonkursi puhul on 60 000 + km). Piirmäära sisse arvestatakse ka võistluse preemiasummad.

Anna-Liisa Unt
Tartu linnavalitsus
linnakujunduse spetsialist
7361 239


---------------------------------------------------------

"Kristi Rummel" <Kristi@disainiosakond.ee>

22.10.2018 09:17

To
aeo@raad.tartu.ee
cc
 
Subject
Küsimused. Tartu linna viidasüsteemi disaini ideekonkurss.Tere!

Meie meeskonnal on tekkinud töö käigus mõned küsimused:

– Kas oleks võimalik saada kaardikihte ka terve linna ulatuses, et saaksime testida linnatootemi suurust?
– Kas hinnapakkumise koostamisel peab lähtuma mingist riigihanke seaduses ettenähtud piirmäärast? Millisest?

Tervitades
Kristi Rummel-Kottisse
Disainiosakond OÜ