E-post Re: RE: Tartu viidasüsteemi ideekonkursi esimese etapi tulemused.

Asja number: RH-18-269
Vastutaja: Anna-Liisa Unt
Saaja: Velvet OÜ
...@velvet.ee>
Teema: Re: RE: Tartu viidasüsteemi ideekonkursi esimese etapi tulemused.
Saadetud: 17.10.2018
Seotud dokumendid:
Show details for Saadetud e-kirja tekstSaadetud e-kirja tekst
Hide details for Saadetud e-kirja tekstSaadetud e-kirja tekst
Meie nr 4-6/RH-18-269

Re: RE: Tartu viidasüsteemi ideekonkursi esimese etapi tulemused.


Tere

Portfooliote hindamisel kasutati meetodit, kus iga žüriiliige tõstis hindamiskriteeriume arvesse võttes viie meeskonna hulgast esile kolm. Iga esiletõst andis meekonnale ühe punkti; paremusjärjestus kujunes nende punktide järgi. Eraldi punktitabeli koostamine vastavalt hinnatavatele näitajatele ei olnud konkursitingimustes žürii töö lähteülesandeks.

Žürii tõi hindamisel välja, et viiest osalejast väärinuks edasipääsu neli tugevat meeskonda, sealhulgas Velvet, ent võistlustingimused ja –kord sellist muudatust protsessi keskel ei  võimalda. Nelja erineva, ent kokkuvõttes sarnaselt tugeva meeskonna paremusjärjestusse seadmisel said määravaks pisinüansid nagu referentstööde värskus-omanäolisus ja selge käekirjaerinevus võrreldes teistega; kogemus konkreetselt samalaadsete välisruumi- ja tänavaruumi projektidega; kogemus üldistamise ja väga suure skaalaga töötamisega; valdkonnas arenemise ambitsiooni väljendused. Kasuks tuli ka varasem kokkupuude siinse linnaruumiga – tööd tõestasid head kontekstitunnetust.

Velveti puhul tõsteti esile teistest pikemat kogemust, tugevaid referentse just süsteemide loomisel ja eelisena kompetentsi oma tiimi siseselt (kollektiiv on end meeskonnana hästi tõestanud). Žürii hinnangutele tuginedes pakkus Velvet seega väga tõsiseltvõetavat konkurentsi. Võime tellijate ning tingimuste koostajatena kinnitada, et portfoolio põhjal ei olnud esituses midagi puudu – iga meeskond tõi välja oma spetsiifilise eripära.

Kokkuvõtvalt moodustusidki nende nüansside põhjal hindajate individuaalsed muljed, milles peegeldus kollektiivne eelistus tiimidele, kel parim eeldatav klapp Tartu konteksti ja antud ülesandega.

Anna-Liisa Unt
Tartu linnavalitsus
Linnakujunduse spetsialist
7361 239
 Saatja: Mart Lankots <mart@velvet.ee>
 Kuupäev: 14.09.2018 16:43:04
 Kellele: Liina Helmoja <Liina.Helmoja@raad.tartu.ee>
 cc: Kadri Pukk <kadri@velvet.ee>
 Teema: RE: Tartu viidasüsteemi ideekonkursi esimese etapi tulemused.
---------------------------------------------------------


Tere!
 
Aitäh, et jagasite Tartu linna viidasüsteemi disaini ideekonkursi tulemusi.
Vaadates üle edasipääsenute portfooliod tekkis meil paar küsimust.
 
Velvetit edestanud 3 edukat pakkujat ei presenteerinud oma portfolios suuremat kogemust avalikus ruumis liikumist suunavate süsteemide väljatöötamisel.
Paljud tööd nendes portfoliotes olid pigem brändingu kui viidanduse projektid.
Kas hindamise aluseks olid konkursi tingimuste dokumendis väljatoodud kriteeriumid
eraldiseisvalt või tegid žüriiliikmed pigem tunde järgi kõiki kriteeriumeid koondinda arvesse võtva hinnangu ?
 
Kui kriteeriumid olid hindamisel eraldiseisvalt, siis palun, et meil oleks võimalik žüriiliikmete vastavate detailsemate hinnangutega tutvuda.
Soovime igast oma kogemusest võimalikult palju õppida, et järgmisel korral oskaks paremat tööd teha ja paremini oma eeliseid presenteerida.
 
Käesoleval juhul on esitatud materjalide põhjal meile selgusetu mis jäi meie portfolio ja kogemuse esitamisel puudu võrreldes teiste pakkujatega.
Kogu Velvet on tänulik, kui aitate meil seda mõista.
 
Lugupidamisega,
Mart Lankots
Velvet OÜ
 
From: Liina Helmoja <Liina.Helmoja@raad.tartu.ee>
Sent:
Friday, September 14, 2018 3:14 PM
To:
Mart Lankots <mart@velvet.ee>
Subject:
Re: Tartu viidasüsteemi ideekonkursi esimese etapi tulemused.

 
Tere

Edasipääsejate portfooliod leiate meie koduleheküljelt:
https://www.tartu.ee/et/tartu-linna-viidasusteemi-disaini-ideekonkurss

Lugupidamisega


Liina Helmoja

arhitektuuri ja ehituse osakond

Tartu Linnavalitsus

Küüni 5, 51004 Tartu

aeo@raad.tartu.ee
736 1238

From:        
Mart Lankots <mart@velvet.ee>
To:        
"Anna-Liisa.Unt@raad.tartu.ee" <Anna-Liisa.Unt@raad.tartu.ee>, "Liina.Helmoja@raad.tartu.ee" <Liina.Helmoja@raad.tartu.ee>, "aeo@raad.tartu.ee" <aeo@raad.tartu.ee>
Cc:        
Kadri Pukk <kadri@velvet.ee>
Date:        
13.09.2018 18:22
Subject:        
Tartu viidasüsteemi ideekonkursi esimese etapi tulemused.


 

Tere,

 
Palun edastage „Tartu linna viidasüsteemi disaini ideekonkursile“ esitatud Disainiosakond OÜ, Aku Collective OÜ ja Tuumik Stuudio OÜ portfooliod,
mille alusel otsustasid konkursi žürii ja konkursi korraldaja lubada nimetatud osalejad konkursi II etappi.

 
Konkursi tingimused näevad ette, et võistlusel osalemine ei ole anonüümne ning konkursitööd kuuluvad avalikustamisele.

 
 
Lugupidamisega,

 
Mart Lankots

Velvet OÜ / Juhatuse Liige
+372 56 456777