E-post Re: Tartu linna viidasüsteemi disaini ideekonkurss

Asja number: RH-18-269
Vastutaja: Anna-Liisa Unt
Saaja: "Kaarel Kala"
Koopia: kontakt@tuumik.ee, kristi@disainiosakond.ee
Teema: Re: Tartu linna viidasüsteemi disaini ideekonkurss
Saadetud: 12.11.2018
Seotud dokumendid:
Show details for Saadetud e-kirja tekstSaadetud e-kirja tekst
Hide details for Saadetud e-kirja tekstSaadetud e-kirja tekst
Meie nr 4-6/RH-18-269

Re: Tartu linna viidasüsteemi disaini ideekonkurss


Tere

Saadan kõigile vastuseid.

- Hetkel eksponeeritakse sissesõitude kaardi juures ka võrdlemisi kuhjatult turismiinfot, aga see pole kõige õnnestunum lahendus. Praeguse kaardialuse mõõdud on 2.4 (kõrgus) x 3 m (laius), stend on valgustatud. Hetkel pole uue viida kohta lisaks juhises toodule ei kaardi sisu ega parameetrite kohta mingeid konkreetseid lisanõudeid.
- Võistluse juhendis töö vajaliku koosseisu puntki all antud tasemest piisab: eskiisi täpsusega tuleks iga viidaperekonna liige näidata selliselt, et vaataja saaks aru asja ideest, mõõtudest ja materjalidest. Peamine on, et joonistel oleks info edastamiseks ammendav hulk teavet. Täpsem lahendus tuleb anda näidistootemile, näidist kujutava materjali illustratsioonide arv pole samuti kivisse raiutult ette antud.
- Praegu kasutuses olev ühistranspordi kaart on kättesaadav siit: https://www.tartu.ee/sites/default/files/uploads/Transport/Tartu_bussiliinid_2016.pdf  Kaardile lisaks on bussipaviljonide tagaseinas eraldi väljatrükid kõigi peatusest väljuvate busside graafiku kohta ning lisaks siin-seal väga ammusest ajast pärit silindrid, mis näitavad graafikuid bussipeatuse posti küljes. Olulisemate peatuste juures on lisaks busside reaalajas sõidugraafikuid kuvavad tablood. Lisan mõlema olukorra kohta pildid. Üldine bussiinfo on siin: https://www.tartu.ee/et/bussiliiklus,  eraldi saki alt leiab uue bussivõrgu esialguse tutvustuse. Tulevikus kajastaks "ühistranspordipeatuse viit" bussipaviljonis ühtse läbitöötatud tervikuna uue bussivõrgu infot. Kasutada on paviljoni tagasein nagu praegugi, eraldiseisvat lisatulpa peatusse ei tuleks.Anna-Liisa Unt
Tartu LV
linnakujunduse spetsialist
7361 239 Saatja: "Kaarel Kala" <kaarel@aku.co>
 Kuupäev: 08.11.2018 13:11:31
 Kellele aeo@raad.tartu.ee
 Teema: Tartu linna viidasüsteemi disaini ideekonkurss
---------------------------------------------------------Tervist

Meil on tekkinud mõned küsimused

- Kas üldiseid linnakaarte on 2 tk - kaart linna sissesõidul + kaart jalakäijatele. Kui nii, siis kas linna sissesõidu kaardil on ka mingid konkreetsed tingimused?
- Kas ühte toodet peab näitama 2-3-4 nurga alt või piisab ühest vaatest?
- Ühistranspordi viit. Milline on tänane lahendus ja kuidas need peaksid koos hakkama eksisteerima?


Kaarel Kala
Disainer / Partner

tel: +372 55 641 828
AKU — Pagari 1–4, Tallinn 10133

aku.co


Document Iconbussipeatus_Pikk tn.jpgType: image/jpeg
Name: bussipeatus_Pikk tn.jpg

Document Iconbussipeatus_Kesklinn.jpgType: image/jpeg
Name: bussipeatus_Kesklinn.jpg