Määrus: Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel
Reg. number: 107
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 17.03.2016
Jõustumise kp: 01.04.2016
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Terviktekst
Seosed: Tunnistab kehtetuks Tartu Linnavolikogu 21.05.2015 määruse nr 75 ()

Tartu Linnavolikogu 12.10.2017 määrus nr 156 () muudab
Tartu Linnavolikogu 12.09.2019 määrus nr 77 () muudab

Eelnõu: Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel
Failid: LVKM2016031700107.bdoc ( 25 kb )