Õigusakti eelnõu: Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel
Reg. number: LVK-M-0111
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 03.03.2016
Koostaja: Marika Paris
Ettekandja: Artjom Suvorov
Esitab: linnavalitsus, 01.03.2016 istungi protokoll nr 17
Juhtiv komisjon: Sotsiaalkomisjon
Seosed: Linnavalitsuses menetletud eelnõu:
Sotsiaalkomisjoni protokoll nr 25:
Linnavalitsuse istungi protokoll nr 19 (punkt 23.2):
Õigusakt: Tartu Linnavolikogu 18.03.2016 määrus nr 107 "Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel"
Failid: Tartu_Linnavolikogu_Maarus_2016_LVK-M-0111.pdf ( 65 kb )
EELNÕU