Määrus: Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel
Reg. number: 75
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 21.05.2015
Jõustumise kp: 01.06.2015
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Terviktekst
Seosed: Tunnistab kehtetuks Tartu Linnavolikogu 07.06.2012 määruse nr 69 ()

Tartu Linnavolikogu 17.03.2016 määrus nr 107 () tunnistab kehtetuks

Eelnõu: Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel
Failid: LVKM2015052100075.ddoc ( 33 kb )