13.06.2019 kell 15:00 - Tartu raekoda

Istungi pidaja: Tartu Linnavolikogu
Istungi kuupäev: 13.06.2019
stungi kellaaeg: 15:00
Toimumise koht: Tartu raekoda


Päevakord:

Jrk
PealkiriEttekandja
1.
Tartu Linnavolikogu 25. juuni 2015. a määruse nr 85 „Ühistranspordi elektrooniline piletisüsteem“ muutmineabilinnapea Raimond Tamm, kaasettekandja majanduskomisjoni esimees Verni Loodmaa
2.
Loa andmine rataslaaduri liisimise riigihanke korraldamiseksabilinnapea Raimond Tamm, kaasettekandja majanduskomisjoni esimees Verni Loodmaa
3.
Loa andmine Tartu linna psüühiliste erivajadustega eakatele ööpäevaringse hoolekandeteenuse riigihanke korraldamiseksabilinnapea Mihkel Lees, kaasettekandja sotsiaalkomisjoni esimees Vladimir Šokman
4.
Loa andmine erivajadusega isikute sotsiaaltransporditeenuse riigihanke korraldamiseksabilinnapea Mihkel Lees, kaasettekandja sotsiaalkomisjoni esimees Vladimir Šokman
5.
Loa andmine puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise projektis osalemiseksabilinnapea Mihkel Lees, kaasettekandja sotsiaalkomisjoni esimees Vladimir Šokman
6.
Tartu Linnavolikogu 20. aprilli 2017. a määruse nr 132 "Puudega lapsele sotsiaalteenuste osutamise kord" osaline kehtetuks tunnistamineabilinnapea Mihkel Lees, kaasettekandja sotsiaalkomisjoni esimees Vladimir Šokman
7.
Tartu Linnavolikogu 11. oktoobri 2012. a määruse nr 74 "Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord" muutmineabilinnapea Madis Lepajõe, kaasettekandja hariduskomisjoni aseesimees Toomas Jürgenstein
8.
Kõrge lennu stipendiumabilinnapea Madis Lepajõe, kaasettekandja hariduskomisjoni aseesimees Toomas Jürgenstein
9.
Sihtasutuses Tartu Muusikafestival osalemise lõpetamineabilinnapea Madis Lepajõe, kaasettekandja kultuurikomisjoni esimees Nikolai Põdramägi
10.
Tartu Linnavolikogu 30. juuni 2016. a määruse nr 118 "Spordi valdkonna toetused" muutmineabilinnapea Madis Lepajõe, kaasettekandja kultuurikomisjoni esimees Nikolai Põdramägi