Määrus: Tartu Linnavolikogu 25. juuni 2015. a määruse nr 85 "Ühistranspordi elektrooniline piletisüsteem" muutmine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Tartu Linnavolikogu 25. juuni 2015. a määruse nr 85 "Ühistranspordi elektrooniline piletisüsteem" muutmine
Reg. number: 70
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 13.06.2019
Jõustumise kp: 01.07.2019
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Terviktekst
Seosed: Muudab Tartu Linnavolikogu 25.06.2015 määrust nr 85 ()
Eelnõu: Tartu Linnavolikogu 25. juuni 2015. a määruse nr 85 „Ühistranspordi elektrooniline piletisüsteem“ muutmine
Failid: LVKM2019061300070.bdoc ( 13 kb )