Määrus: Tartu Linnavolikogu 30. juuni 2016. a määruse nr 118 "Spordi valdkonna toetused" muutmine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Tartu Linnavolikogu 30. juuni 2016. a määruse nr 118 "Spordi valdkonna toetused" muutmine
Reg. number: 74
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 13.06.2019
Jõustumise kp: 23.06.2019
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Terviktekst
Seosed: Muudab Tartu Linnavolikogu 30.06.2016 määrust nr 118 ()
Eelnõu: Tartu Linnavolikogu 30. juuni 2016. a määruse nr 118 "Spordi valdkonna toetused" muutmine
Failid: LVKM2019061300074.bdoc ( 16 kb )