Määrus: Tartu Linnavolikogu 20. aprilli 2017. a määruse nr 132 "Puudega lapsele sotsiaalteenuste osutamise kord" osaline kehtetuks tunnistamine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Tartu Linnavolikogu 20. aprilli 2017. a määruse nr 132 "Puudega lapsele sotsiaalteenuste osutamise kord" osaline kehtetuks tunnistamine
Reg. number: 71
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 13.06.2019
Jõustumise kp: 23.06.2019
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Terviktekst
Seosed: Tunnistab kehtetuks Tartu Linnavolikogu 20.04.2017 määruse nr 132 () § 3 lõike 3
Eelnõu: Tartu Linnavolikogu 20. aprilli 2017. a määruse nr 132 "Puudega lapsele sotsiaalteenuste osutamise kord" osaline kehtetuks tunnistamine
Failid: LVKM2019061300071.bdoc ( 13 kb )