Etapp: 2. Teostamine

Asi: VP-15-0139 - Eesti keele täiendav õpe eesti keelest erineva emakeelega õppuritele Tartu Kutsehariduskeskuses
Asja liik: Välisprojekt
Kirjeldus
Vastutaja: Veronika Kupri
Seisund: Aktiivne
Seotud dokumendid: