Etapp: 1. Ettevalmistamine

Asi: VP-15-0139 - Eesti keele täiendav õpe eesti keelest erineva emakeelega õppuritele Tartu Kutsehariduskeskuses
Asja liik: Välisprojekt
Kirjeldus
Vastutaja: Veronika Kupri
Seisund: Lõpetatud
Seotud dokumendid: